Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 

 

 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: