Pareigybės aprašymas

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: