Pareigybės aprašymas

 

 Darbuotojas atlieka šias funkcijas: