Pareigybės aprašymas

 Darbuotojas atlieka šias funkcijas: