Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir atlieka administruojamų projektų patikras įgyvendinimo ir (ar) jų administravimo vietoje:

atlieka administruojamų projektų stebėseną ir rizikos valdymą, siekiant užtikrinti projektų sutarčių įgyvendinimo spartą:


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: