Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: