Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba statybos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį planuojant, rengiant ar įgyvendinant investicinius projektus arba administruojant ES struktūrinės paramos projektus;
  • būti susipažinęs su ES sanglaudos politika ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų administravimą bei viešuosius pirkimus; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų administravimą, viešuosius pirkimus, statybos procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą; mokėti taikyti tarptautinių inžinierių sąjungos (FIDIC) rekomendacijas sutarčių sąlygoms;
  • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
  • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.