Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

personalo administravimo srityje:
tarnybinių vizitų organizavimo srityje:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: