Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

padėdamas skyriaus vedėjui įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius bei spręsti skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, atlieka Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) administruojamų transporto infrastruktūros projektų viešųjų pirkimų priežiūrą:

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: