Pareigybės aprašymas

 Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

organizuoja Direkcijos dokumentų valdymą:


atlieka informavimo apie ES struktūrinius fondus funkcijas:

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: