Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: