Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: