Pareigybės aprašymas

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šius specialiuosius reikalavimus: