Pareigybės aprašymas

 Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: