Pareigybės aprašymas

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: