Pareigybės aprašymas

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: