Pareigybės aprašymas

Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: