Pareigybės aprašymas

Darbuotoja atlieka šias funkcijas:


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: